Chất béo có xấu như chúng ta nghĩ

Chất béo có xấu như chúng ta nghĩ

Phần lớn chúng ta đều sợ bệnh và nghĩ béo sẽ sinh bệnh. Chúng ta đều coi rằng chất béo là xấu và tránh xa mọi chất béo. Song thực tế không nên đánh đồng toàn bộ chất béo là xấu. Nếu bạn biết cung cấp chất béo tốt thì nó sẽ hỗ trợ cho…