Cột sống - trụ cột của sự sống

Cột sống – trụ cột của sự sống

Cột sống – trụ cột của sự sống. Có 1 người thầy của mình đã từng chia sẻ với mình câu nói trên. Cột sống = cột của sự sống. Nếu cột sống (CS) biến dạng thì toàn bộ hệ nội tiết, hệ bài tiết,… tất cả các cơ quan trong cơ thể đều biến…