Tại sao hơi thở ra không phải hơi hít vào

Tại sao hơi thở ra không phải hơi hít vào

Tại sao hơi thở ra không phải hơi hít vào. Chúng ta vẫn thường quen gọi là hơi thở chứ chẳng ai gọi là hơi hít vào. Tại sao lại gọi vậy. Cùng trilieuyoga.com tìm hiểu nhé. Bản chất thật sự tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ tâm linh, ngôn ngữ nói lên…