Lễ cầu siêu cho vong linh thai nhi người mất

Lễ cầu siêu cho vong linh thai nhi người mất

Lễ cầu siêu cho vong linh thai nhi người mất. Tà khí, vong linh, ma quỷ, oan linh, oán linh đang rất nhiều và nặng nề trên trái đất. Đặc biệt sắp sang tháng 7, tháng cô hồn mở cửa địa ngục. Những người ra đi mà không phải theo số phận (tự xác, đột…