Ăn chay hay ăn mặn tốt hơn cho sức khỏe

Ăn chay hay ăn mặn tốt hơn cho sức khỏe

Ăn chay hay ăn mặn tốt hơn cho sức khỏe. Khi xã hội càng ngày càng phát triển, con người cũng trở nên dễ mệt mỏi và stress. Vậy là, những thực phẩm chức năng, các phương pháp thực dưỡng từ đó cũng được ra đời. Trong đó, có phương pháp ăn các thực vật…