Nghiệp là gì? Tại sao người ta lại sợ tạo nghiệp

Nghiệp là gì? Tại sao người ta lại sợ tạo nghiệp

Nghiệp là gì? Tại sao người ta lại sợ tạo nghiệp. Có một lần Long viết 1 bài viết về ứng dụng hơi thở trong chuyển động. Có 1 bạn vào bình luận và nói Long viết sai về thông tin cơ hoành. Long tra lại thấy sai nên nhận sai. Chuyện chẳng có gì mấy…