Người cứng có tập yoga được không

Người cứng có tập yoga được không

Người cứng có tập yoga được không. Bài viết chia sẻ về độ cứng dẻo trong yoga. Ở đây, bài viết không nói về lợi ích mà chỉ nhắc về vận động trong chuỗi các tư thế thôi. Chúng ta có thể phân biệt asana (tư thế) trong yoga làm 3 cấp độ: Cơ bản:…