Phật Thích Ca giác ngộ như thế nào

Phật Thích Ca giác ngộ như thế nào

Bữa Long có viết lại câu chuyện gặp trong ngày Chẳng là có anh bạn nói Phật Thích Ca giác ngộ nhờ thiền định. Long hỏi lại câu hỏi vậy sao 9 năm tu thiền định ngài không ngộ. 49 ngày ngồi sau khi uống sữa dê Ngài lại giác ngộ. Sự khác biệt ở…