Yoga không chỉ mỗi trên thảm

Yoga không chỉ mỗi trên thảm

Yoga không chỉ mỗi trên thảm??? Bạn có thực nghĩ tới??? Trong quá trình thực hành hướng dẫn yoga, đôi lần tôi thấy nhiều học viên tỏ ra bức bối khó chịu với chính cơ thể mình khi không làm được một kỹ thuật hay một tư thế. Mỗi lần như vậy tôi lại đặt…